Alapszolgáltatások

Alapszolgáltatásaink által az egyén saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében, fizikai, egészségi és pszichés állapotnak megfelelő egyénre szabott, komplex ellátást biztosítunk.

  • szociális étkeztetés
  • házi segítségnyújtás
  • nappali ellátás (idősek klubja)

Szakosított ellátás

  • ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény

Szolgáltatási formák ismertetése:

Étkeztetés:

A szociális törvény értelmében étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak biztosítunk napi egyszeri meleg étkezést (térítés ellenében) akik önmaguk és eltartottjaik részére átmenetileg vagy tartós jelleggel nem képesek biztosítani, illetve koruk, egészségi állapotuk, hajléktalanságuk akadályozzák ebben. Az étel elfogyasztására lehetőség van helyben, elvihető a hét mindennapján, és vállaljuk a kiszállítást is hétfőtől-szombatig.

Házi segítségnyújtás:

E szolgáltatás keretében az igénylőknek saját környezetükben, lakásukon, biztosítjuk az önálló életvitel fenntartásához szükséges segítséget.

A házi segítségnyújtást végző gondozók segítséget nyújtanak alapvető gondozási, ápolási feladatokban, bevásárlás, étkeztetés, fürdetés, öltöztetés, mosás, vasalás, vérnyomásmérés, vércukormérés, gyógyszer- íratás és kiváltás, lakókörnyezet rendbetétele, hivatalos ügyek intézése.

Lelki segítségnyújtás, hozzátartozókkal való kapcsolattartás segítése, konfliktus és krízis- kezelés.

A szolgáltatást hétfőtől –szombatig tudjuk biztosítani, munkaidőben.

Nappali ellátás: (Idősek Klubja)

Lehetőséget teremt a közösségi együttlétre, foglalkozásokra, pihenésre, tisztálkodásra, a ruházat tisztántartására, ebédeltetésre, a szabadidő eltöltésére. A klubban dolgozó munkatársak egészségügyi felvilágosító programokat, ünnepségeket, kirándulásokat szerveznek. Rendszeres vérnyomás, vércukor és testsúly ellenőrzésre van lehetőség, ezenkívül, segítséget tudunk nyújtani a hivatalos ügyek intézéséhez. A szolgáltatást hétfőtől – péntekig tudjuk nyújtani munkaidőben.

Bentlakásos Idősek Otthona

Az ellátást igénybe vevők részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §. (1) bekezdésében meghatározott teljes körű ellátást biztosítja. A szociális gondoskodást, mint átfogó tevékenységet az egyéni szükségletekhez igazodó komplex gondozás tervezése során biztosítjuk. A fentiek alapján a feladatellátás szakmai tartalmát a módozatok együttes alkalmazása biztosítja, melyek a következők: - fizikai ellátás - egészségügyi ellátás - mentálhigiénés ellátás - foglalkoztatás Teljes körű ápolást, gondozást nyújtunk lakóink számára a nap 24 órájában. Az intézmény alkalmazottainak iskolai végzettsége az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő, minden munkatársunk szakképzett. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az Otthonunkban dolgozók kiváló szakmai kvalitásuk mellett humánusak legyenek, nagy empátiával rendelkezzenek az idős ember problémája iránt

Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletű, de rendszeres fekvőbeteg, gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket ápoljuk és gondozzuk.

Elhelyezés:

Az ellátást igénybevevők elhelyezése akadálymentes épületünkben történik 2 ágyas szobákban. Külön betegszobát működtetünk azok számára akik átmenetileg vagy tartósan intenzív ápolást igényelnek. Lakóink hozhatják saját bútoraikat (a lehetőségekhez mérten), de természetesen a bútorzatot mi is tudjuk biztosítani. Minden lakó a ruházatát saját szekrényében helyezheti el. A takarítást és mosást a gondozottak számára az intézmény biztosítja. Az intézmény szolgáltatását igénybe vevők részére fizikai, mentális, egészségügyi ellátás nyújtása kiterjed lelki egészségének védelmére, szociális kapcsolatainak támogatására, valamint személyes, családi és társas kapcsolataiban való egyensúlyának megőrzésére is. Fontos számunkra az egyéni bánásmódban való részesítés.

Étkezés:

Teljes ellátást biztosítunk, napi háromszori étkezés, szükség szerint diétás étrend.

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás a gyógyító-megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Feladata az egészségesek védelme, a megbetegedés megelőzése, a már kifejlődött betegségek korai felismerése és gyógyítása. Intézményünk rendelkezik intézményi orvosi szolgáltatással heti 4 órában, szükség esetén a nap 24 órájában tudunk orvost, mentőt hívni.

Mentális gondozás

Fontos számunkra az intézményi bekerüléskor, hogy az új lakó megfelelő társas kapcsolatokat alakítson ki, ez elősegíti az izoláció elkerülését. Rendszeresek az egyéni és csoportos beszélgetések, konfliktuskezelések. A mentálhigiénés ellátás során mindent meg teszünk a testi-lelki aktivitás fenntartása, megőrzése érdekében, az igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével, az egyéni bánásmód elvét alkalmazva. Célunk: az otthonban élő idős emberek belső harmóniájának megőrzése, mentális állapotuk szinten tartása, fejlesztése, társas kapcsolataik kialakításának segítése, szabadidejük hasznos, változatos eltöltése, továbbá családi kapcsolataik ápolása.

Foglalkoztatás

Intézményünk különös hangsúlyt fektet a lakók szabadidejének tartalmas eltöltésére. Számos heti és havi programmal igyekezünk lakóink mindennapjait színesebbé tenni. Többek között az ünnepekről való megemlékezés, születés és névnapok megünneplése, farsangi mulatság, idősek napja, húsvéti népszokások, karácsonyi ünnepkör , szabadtéri programok, kapcsolattartás más intézményekkel. Kézműves foglalkozások, városi rendezvények látogatása. Igyekezünk, hogy az ünnepek családias, meghitt hangulatúak legyenek.

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult ellátottak számára a gyógyszert, illetve a gyógyászati segédeszközöket a társadalombiztosítás útján szerezzük be. Az intézmény az alapgyógyszer csoportba tartozó gyógyszerekből rendelkezik az ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszer-szükségleteihez igazodó, megfelelő mennyiségű készlettel. Az alapkészletbe tartozó gyógyszereket intézményi költségen szerezzük be. Az alapkészletbe nem tartozó gyógyszerek költsége az ellátottakat terhelik

Férőhely:

Intézményünk 74 férőhellyel rendelkezik. 69 fő átlagos szükségletű ellátás 5 fő emeltszintű ellátás

Térítés ellenében nyújtott szolgáltatásaink.

  • manikür, pedikür
  • fodrász
  • masszőr
  • kirándulások